Tiếp cận thị trường chung là gì? Hướng dẫn UMA

UMA là một nền tảng phi tập trung tập trung vào các thỏa thuận tài chính để đạt được khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu thông qua các tài sản tổng hợp.

Trong lĩnh vực Tài chính tập trung (CeFi), tài sản tổng hợp cho phép các nhà đầu tư tận dụng những thay đổi về giá tài sản mà không cần phải tương tác với nó. Ví dụ, các nhà đầu tư có thể tương tác với trái phiếu và cổ phiếu thông qua các sản phẩm phái sinh như quyền chọn và hợp đồng tương lai. Ngoài ra, các công cụ tổng hợp cũng có thể truy cập nhiều kênh tài chính.

Tài sản tổng hợp cũng có thể được sử dụng trong một thế giới phi tập trung. Chúng thường được gọi là tài sản tổng hợp tiền điện tử, cho phép các nhà đầu tư tiền ảo tương tác với CeFi trong khi vẫn được hưởng các lợi ích của công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Tài sản tổng hợp tiền điện tử là một phần của không gian Tài chính phi tập trung (DeFi). Với sự phát triển mạnh mẽ của DeFi, các dự án phổ biến đã xuất hiện. UMA là một ví dụ tuyệt vời về một dự án DeFi xuất sắc.