Nhóm Purse tuyên bố đóng cửa công ty

Đại diện Purse quyết định hoàn thành các hoạt động của họ vào mùa hè này. Khởi nghiệp bitcoin đã hoạt động được gần 6 năm.

https://twitter.com/PurseIO/status/1250876045693157377 

Họ hứa sẽ cung cấp thông tin chi tiết một chút sau đó. Như một trong các thành viên trong nhóm cho biết, quyết định này hoàn toàn mang tính chất thương mại.

Khách hàng hiện tại của Purse sẽ được phục vụ cho đến ngày 26 tháng 6 năm 2020, nhưng quá trình đăng ký cho người dùng mới đã bị đình chỉ.
Đối với những người không thoải mái, Purse cho phép bạn được giảm giá trong cửa hàng Amazon lên tới 5%. Họ cung cấp thẻ quà tặng phải thanh toán bằng BTC hoặc BCH.