Những kẻ lừa đảo đe dọa sẽ ngắt kết nối mọi người khỏi điện vì không thanh toán

Đại diện các cơ quan thực thi pháp luật của New York nói với công dân rằng những kẻ lừa đảo giả làm nhân viên Con Edison và yêu cầu thanh toán hóa đơn thông qua bitcoin đang hoạt động trên lãnh thổ tiểu bang.

https://twitter.com/NYPD23Pct/status/1250082209777750017 

Cảnh sát cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo có thể sử dụng các chương trình khác nhau: viết thư điện tử, gọi điện và thậm chí về nhà. Họ luôn đe dọa sẽ tắt điện để không thanh toán và để tránh điều này, nạn nhân cần phải trả một số tiền nhất định bằng bitcoin.

100% Con Con Edison sẽ không ngắt kết nối bạn với các dịch vụ điện trong đại dịch coronavirus. Ngoài ra, Con Edison không bao giờ chấp nhận thanh toán thông qua thẻ quà tặng trả trước, ứng dụng tiền mặt hoặc bitcoin, cảnh sát cảnh báo.

Trước đó, chúng tôi đã viết rằng, trong bối cảnh đại dịch coronavirus ở Hoa Kỳ, nhiều loại kẻ lừa đảo đã hoạt động, những người, dưới nhiều lý do khác nhau, tống tiền bitcoin từ mọi người.