Người giám sát Metaco đã huy động được 17 triệu đô la

Một dịch vụ tiền điện tử lưu ký nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức Metaco đã có thể thu hút 17 triệu đô la trong vòng tài chính đầu tiên.

Thông tin này đến từ đâu?

Các thông tin liên quan xuất hiện trên trang Metaco chính thức trên mạng xã hội Twitter.

 

https://twitter.com/metaco_sa/status/1283012247942569984

Chờ đợi với thực tế

Các nhà đầu tư chính là Giesecke + Devrient. Đại diện của Metaco lưu ý rằng con số này vượt quá mong đợi của họ hai lần.

Điều gì đáng chú ý về dịch vụ tiền điện tử Metaco?

Nhớ lại, Metaco ra mắt sản phẩm chính cho các nhà đầu tư tổ chức vào năm 2018. Các chuyên gia của công ty đã phát triển một hệ điều hành cho các tài sản kỹ thuật số được gọi là SILO. Với sự giúp đỡ của nó, các tổ chức tài chính truyền thống có thể nhanh chóng tích hợp các loại tiền kỹ thuật số vào cơ sở hạ tầng của họ.