Các công ty khởi nghiệp tiền điện tử làm việc với các sản phẩm Cardano có thể nhận được tài trợ bổ sung

Công ty IOHK, được biết đến với dự án Cardano, đã ký một thỏa thuận với Wave Financial và phát triển quỹ cFund, với số vốn lên tới 20 triệu đô la.

Ai có thể nhận được tài chính?

Các công ty khởi nghiệp tiền điện tử có hoạt động liên quan đến Cardano hoặc các dự án IOHK khác có thể dựa vào hỗ trợ tài chính. Các công ty khởi nghiệp phù hợp có thể nhận được từ 250 đến 500 nghìn đô la Mỹ. Tiền có thể được nhận để đổi lấy chứng khoán hoặc mã thông báo.

Nguồn vốn đến từ đâu?

cFund đã được tài trợ 50% bởi IOHK và Wave Financial có kế hoạch thu hút nửa sau từ các nhà đầu tư bên thứ ba.

Bắt đầu chậm trễ

Theo đại diện của công ty IOHK, việc ra mắt quỹ lẽ ra đã diễn ra sớm hơn, nhưng đại dịch Covid-19 vốn đã gây phiền nhiễu đã can thiệp vào các kế hoạch.

Ngoài ra, công ty từ chối tiết lộ thông tin về các công ty khởi nghiệp tiền điện tử đầu tiên sẽ nhận được tài trợ từ cFund.