Ukraine: Luật tài sản ảo

Dự thảo "Luật tài sản ảo" đã được đăng ký vào thứ năm, ngày 11 tháng 6, tại Quốc hội Ukraine.

Nó cung cấp những gì?

    Với sự giúp đỡ của mình, nhà nước sẽ bắt đầu điều tiết các tài sản kỹ thuật số, cũng như các nhà trao đổi bắt buộc phải đăng ký với Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine.

Sự thay đổi nhỏ

    Các đại biểu đã thực hiện một số điều chỉnh cho phiên bản cuối cùng của tài liệu.  Ví dụ, hệ thống khái niệm đã bị mất các thuật ngữ như sàn giao dịch trực tuyến, trò chơi mã thông báo và trò chơi điện tử.
    Bên cạnh đó, các đại biểu đã quyết định từ bỏ, có lẽ, khía cạnh gây tranh cãi nhất liên quan đến vị trí thực tế của tiền điện tử.

Hạn chót là gì?

    Nhớ lại rằng dự thảo đầu tiên của luật này đã được đăng ký vào ngày 18 tháng 5 năm nay.  Nếu hơn 226 đại biểu bỏ phiếu cho nó, nó sẽ có hiệu lực ba tháng sau khi được công bố.  Điều quan trọng cần lưu ý là năm đầu tiên sẽ chuyển tiếp và nhà nước sẽ không phạt vì vi phạm luật này trong giai đoạn này.

 

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: LinkedIn | Twitter | Telegram | Facebook