Ngân hàng Anh đang chú ý đến tiền điện tử trong thời gian dài

Khi được biết đến, đại diện của Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh đang nghĩ về việc phát hành loại tiền kỹ thuật số của riêng họ.

Thông tin này đến từ đâu?

Một tuyên bố được đưa ra bởi Thống đốc Ngân hàng Anh, Andrew Bailey. Nhưng điều đáng chú ý là mặc dù ông đã xác nhận khả năng xuất hiện của một loại tiền điện tử nhà nước, ông nói rằng điều này sẽ không xảy ra trong tương lai gần.

Tuyên bố của Andrew Bailey

Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét vấn đề này, vì nó có những hậu quả to lớn đối với bản chất của thanh toán và xã hội. Tôi nghĩ rằng trong một vài năm tới, chúng ta sẽ hướng tới một loại tiền kỹ thuật số nào đó, Bail Bailey nói.

Kế hoạch dài hạn

Rõ ràng, việc phát hành tiền điện tử của riêng nó không nằm trong chương trình nghị sự.

Vấn đề về tiền tệ kỹ thuật số sẽ là một vấn đề rất lớn. Tôi hy vọng như vậy - điều đó có nghĩa là coronavirus bị bỏ lại phía sau. "