SEC thay đổi quy tắc huy động vốn từ cộng đồng cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử

Tại Hoa Kỳ, SEC đã thay đổi các quy tắc huy động vốn cộng đồng cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử.

Những thay đổi liên quan đến việc tăng giới hạn số tiền huy động được thông qua các hoạt động huy động vốn cộng đồng được quy định, từ 1,07 triệu đô la lên 5 triệu đô la. Các quy tắc mới sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn để thu hút đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử.

Jay Clayton Chủ tịch SEC cho biết:

“Đối với hầu hết các công ty vừa và nhỏ, hệ thống khí thải miễn thuế của chúng tôi là kênh gây quỹ khả thi duy nhất.”

Huy động vốn từ cộng đồng theo quy định đã cho phép các công ty khởi nghiệp tiền điện tử phát hành chứng khoán mà không yêu cầu đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Nhưng họ đã giới hạn số lượng đầu tư cho các nhà đầu tư không được công nhận với số tiền tương đương 1,07 triệu đô la. Theo các điều khoản của SEC, bất kỳ nhà đầu tư nào tỏ ra muốn tham gia vào các sự kiện đó đều có cơ hội như vậy.

Các quy tắc mới về huy động vốn từ cộng đồng đã tăng giới hạn đầu tư và loại bỏ các hạn chế áp dụng cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Những thay đổi cũng ảnh hưởng đến các nhà đầu tư không đủ điều kiện, số tiền phí sẽ được tính dựa trên thu nhập hàng năm của họ, điều này làm tăng giới hạn thêm 12 tháng. Những sửa đổi này của SEC giúp các công ty khởi nghiệp tiền điện tử dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trong khuôn khổ pháp lý hơn và khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn từ các nhà đầu tư tiềm năng.

Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã lên tiếng về tài sản kỹ thuật số, gọi tiền điện tử này là một thử nghiệm thực sự đối với hệ thống thực thi pháp luật. Nhưng với quy định rõ ràng và cách tiếp cận đúng đắn, tiền kỹ thuật số có thể trở thành một phần hữu ích và không thể thiếu của xã hội.