Финансовый регулятор Нью-Йорка может ослабить хватку в вопросе получения BitLicense

Các quan chức của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NY DFS) đã bày tỏ mong muốn đơn giản hóa quá trình có được BitLicense lâu dài.

BitLicense là gì?

BitLicense là khung pháp lý nghiêm ngặt nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở bang New York. Các công ty muốn cung cấp dịch vụ giao dịch cho cư dân của tiểu bang này được yêu cầu phải nhận nó. Điều này áp dụng ngay cả đối với những công ty được đăng ký tại bất kỳ khu vực tài phán khác.

Đổi mới

Sáng kiến ​​mới cho thấy các doanh nhân sẽ có thể nhận được giấy phép hạn chế, sẽ chỉ hoạt động nếu họ hợp tác với các công ty đã được cấp phép.

Đại diện của NY DFS tin rằng sáng kiến ​​này sẽ giúp giảm số lượng trở ngại cho các doanh nhân muốn có BitLicense. Cho đến nay, đây chỉ là một đề nghị và các quan chức muốn thu thập phản hồi từ công chúng trước ngày 10 tháng 8 năm nay.

BitLicense về số lượng

Tính đến cuối tháng 6 năm 2020, chỉ có 25 công ty sở hữu BitLicense. Do sự phức tạp của thủ tục này, nhiều đại diện của ngành công nghiệp tiền điện tử (ngay cả những người khổng lồ như Bittrex và Kraken) từ chối nhận nó.