G20 muốn theo kịp tiền điện tử-Trung Quốc

Như đã biết, các nước G20 sẽ thay đổi lĩnh vực pháp lý liên quan đến thanh toán bằng tiền điện tử.

Hợp pháp hóa thanh toán bằng tiền điện tử

Đó là, nói cách khác, G20 muốn chính thức giới thiệu các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. Quyết định này rất có thể là do những thành công của PRC trong lĩnh vực này, cũng như sự ra mắt tiềm năng của dự án Libra giật gân từ Facebook.

Khi nào?

Chủ đề này sẽ bắt đầu được thảo luận ở cấp bộ trưởng tài chính vào ngày 15-16 tháng 10 năm 2020. Các bộ trưởng sẽ cần thảo luận về các khía cạnh tiêu cực của việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số (rửa tiền, tài trợ khủng bố, v.v.).