Xung đột giữa SEC và Abra

Giám đốc điều hành tài chính Hoa Kỳ (SEC), cùng với Ủy ban giao dịch hàng hóa (CFTC), tuyên bố rằng họ đã đạt được thỏa thuận với các đại diện của nền tảng tiền điện tử.

Chuyện gì đã xảy ra?
Nhớ lại rằng trước đó, các nhân viên của các bộ phận liên bang Hoa Kỳ đã cáo buộc nền tảng Abra đã hoán đổi trái phép các chứng khoán, mà họ đã thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019. Các quan chức chính phủ cho biết, ông không có quyền làm điều này vì công ty không có giấy phép.

Thông cáo báo chí của SEC
Đại diện của SEC đã cáo buộc công ty Abra và một công ty có liên quan ở Philippines cung cấp và bán các giao dịch hoán đổi dựa trên chứng khoán cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không đăng ký và không thực hiện các bước để chuyển các công cụ này sang một sàn giao dịch quốc gia đã đăng ký.

Hình phạt
Do đó, đối với vi phạm này, nền tảng bitcoin Abra sẽ phải nộp phạt 300 nghìn - 150 nghìn đô la cho mỗi hai bộ phận Liên bang này.