Chainlink trở thành đối tác chính thức của Trung tâm thông tin nhà nước PRC

Các chuyên gia từ Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc (BSN) đang có kế hoạch sử dụng các phép lạ phi tập trung được sản xuất bởi Chainlink.

Cuộc chiến cạnh tranh

Theo một trong những người sáng lập BSN, Yifan Hye, họ đã xem xét giải pháp không chỉ từ Chainlink, mà sau các thử nghiệm kéo dài, họ đã quyết định ưu tiên cho nó.

https://twitter.com/chainlink/status/1275414264916959232 

Không phải là đối tác duy nhất

Ngoài Chainlink, BSN đã ký một thỏa thuận với dự án Cosmos. Trách nhiệm của anh ta sẽ bao gồm tạo điều kiện cho khả năng tương thích của một số mạng blockchain trong hệ sinh thái.

Tốc độ đổi mới

Đại diện BSN nhấn mạnh rằng họ bổ sung hỗ trợ cho 2-3 mục tiêu công mỗi tháng, trong khi quá trình tích hợp các mục tiêu của tập đoàn thường mất nhiều thời gian hơn.

Phiên bản đầu tiên của tương tác giữa các blockchain có thể được trình bày vào tháng 9 năm nay.