Ripple ra mắt sản phẩm thanh toán xuyên biên giới mới

Ngày 12 tháng 10 Giám đốc điều hành Ripple Garlinghaus Brad (Brad Garlinghouse) đã viết trên Twitter ,  để làm rõ những nhận xét gần đây của ông về hệ thống tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Nói rằng Ripple là một công ty của Mỹ tuân thủ và hỗ trợ các luật quan trọng như AML. Ripple không cố gắng trốn tránh quy định của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khuôn khổ thực thi của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ liệt kê tám quan điểm khác nhau. 

Ông nói rằng quy định không nên là một trò chơi phỏng đoán. Tệ hơn nữa, một số cơ quan quản lý không bảo vệ được các công ty Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng những khiếm khuyết trong khuôn khổ quy định quốc gia đã đặt sự đổi mới của Mỹ và các công ty Mỹ vào thế bất lợi rất lớn. Các công ty yêu cầu một sân chơi bình đẳng. 

Về vấn đề này, nếu Ripple cần chuyển sang một quốc gia khác để đạt được mục tiêu này, thì Ripple phải chọn con đường này. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10, Brad Garlinghouse bày tỏ sự không hài lòng với cấu trúc của tiền mã hóa, cho rằng nếu không có quy định rõ ràng hơn, công ty sẽ chuyển các khoản đầu tư của mình, và có thể tự chuyển ra nước ngoài.