Bitcoin được công nhận hợp pháp là tiền ở Mỹ

Một tòa án ở Quận Columbia đã công nhận tiền điện tử đầu tiên là tiền, theo đó phải tuân theo luật rửa tiền.

Trong trường hợp nào?

Việc giải thích về Bitcoin này cung cấp một cơ sở pháp lý cho tòa án không công bố cựu giám đốc của Coin Ninja, Larry Dean Harmon, người bị cáo buộc một số tội phạm tài chính cùng một lúc.

Bài viết về phí
- Hoạt động phi pháp tập trung vào việc chuyển tiền;
- rửa hơn 300 triệu đô la.
- tổ chức và quản lý một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép thích hợp.

Tuyên bố của thẩm phán

Như thẩm phán đã nói, "tiền thường có nghĩa là một phương tiện trao đổi, phương thức thanh toán hoặc lưu trữ giá trị và bitcoin phù hợp với những mô tả này."