Bắc Kinh và Tô Châu có kế hoạch trở thành những người dẫn đầu trong ngành công nghiệp blockchain

Chính quyền thủ đô của Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh, cũng như một trong những khu vực đô thị lớn nhất của bang Tô Châu, đã quyết định thực hiện một số biện pháp nhằm kích thích sự phát triển của công nghệ blockchain.

Tuyên ngôn

Chính quyền thủ đô đã chuẩn bị một tài liệu phù hợp với 145 trang, trong đó nêu chi tiết tất cả các bước cần thiết cho sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain trong khu vực trong hai năm tới.

 

https://twitter.com/btcinchina/status/1283949958199046144

Nền tảng công nghệ

Các nhà chức trách sẽ tạo ra một nền tảng công nghệ dựa trên công nghệ blockchain. Mã nguồn của nó sẽ là nguồn mở và tất cả các cơ sở hạ tầng công cộng và tư nhân khác sẽ phát triển trên đó.

Học viện đẳng cấp thế giới

Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc có kế hoạch mở một viện nghiên cứu để thúc đẩy các dịch vụ công cộng. Ông đã có 140 trường hợp sử dụng.