Bây giờ bạn có thể thanh toán cho các phòng trong 700 nghìn khách sạn bằng BTC

Đại diện của Travala, một trong những dịch vụ blockchain lớn nhất để đặt phòng khách sạn, đã công bố hợp tác với công ty lữ hành nổi tiếng Expedia.

Quan hệ đối tác về số lượng

Giờ đây, người dùng có thể thanh toán cho các dịch vụ của hơn 700 nghìn khách sạn bằng bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Mục tương ứng xuất hiện trên trang Twitter chính thức của Travala.

Crypto vừa qua Expedia

Điều đáng chú ý là nhà điều hành tour du lịch Expedia trước đây đã chấp nhận tiền điện tử làm phương tiện thanh toán. Nhưng vào năm 2018, họ đã loại bỏ chức năng này, với lý do việc chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số không kết hợp với mô hình thanh toán truyền thống của công ty.

Không chỉ bitcoin

Theo đại diện của Travala, thanh toán sẽ được chấp nhận không chỉ bằng bitcoin, mà người dùng sẽ được đề nghị trả thêm 30 loại tiền điện tử cho các dịch vụ của khách sạn.