Ý kiến: Các nhà giao dịch Bitcoin từ Hàn Quốc sẽ nộp thuế 20%

Theo truyền thông tiền điện tử của Hàn Quốc tại địa phương, chính quyền nước này đang xem xét việc tăng thuế lãi vốn đối với các hoạt động với các loại tiền kỹ thuật số lên tới 20%.

Thông tin đó lấy từ đâu?

Kết luận này được đưa ra bởi các đại diện của khu vực tư nhân, người đã thảo luận về các sáng kiến ​​lập pháp của chính phủ Hàn Quốc.

Lý do cho điều này là gì?

Những thay đổi lập pháp có thể có thể được liên kết với một cách giải thích mới về tiền điện tử: như một loại hàng hóa, không phải là một loại tiền tệ. Nghĩa là, tài sản kỹ thuật số có thể được coi là chứng chỉ điện tử có giá trị kinh tế, nhưng trong quá trình hoạt động, nó được coi là một tài sản.

Cho đến nay, tài sản ảo chỉ được công nhận là một chức năng của tiền tệ và không bị đánh thuế vào thu nhập. Gần đây, bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được giao dịch dưới dạng hàng hóa. Điều này đặt ra một loạt các vấn đề, chẳng hạn như nhu cầu về thuế, công nhận tài sản vô hình với định giá tài sản, cũng như sự công nhận định giá này trong tài sản ảo, ấn phẩm cho biết.

Nó sẽ được thiết kế cho ai?

Đại diện của khu vực tư nhân tin rằng các quy tắc mới sẽ chỉ áp dụng cho cư dân của Hàn Quốc, trong khi những người khác sẽ được miễn thuế này.