Khai thác tiền điện tử


Hive OS, là một giải pháp phần mềm chỉ với một cú nhấp chuột để kiểm soát, giám sát và quản lý toàn bộ các trang trại khai thác ASIC và GPU của bạn. Ép xung các giàn khai thác của bạn và thay đổi chương trình cơ sở của ASIC.

Kiếm thêm lợi nhuận với cùng một phần cứng - Bắt đầu ngay