Visa đang tìm kiếm các nhà phát triển blockchain mới

Visa, công ty thanh toán lớn nhất thế giới, đang tìm kiếm các nhà phát triển blockchain. Chính xác những gì các nhân viên mới sẽ làm việc vẫn chưa được biết, nhưng rõ ràng là các hoạt động của họ sẽ được liên kết với sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung.

Yêu cầu của thí sinh

Ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc với chuỗi khối Ethereum và một điểm cộng nữa sẽ là kiến ​​thức về ngôn ngữ lập trình Solidity và kinh nghiệm làm việc với các mạng Bitcoin, Ripple, R3.

Nhiệm vụ

Các chuyên gia mới sẽ làm việc về việc phát triển các sản phẩm Visa sáng tạo. Công ty từ lâu đã muốn tạo ra một nền tảng blockchain để thanh toán xuyên biên giới.

Visa và tiền điện tử

Gần đây, Visa đã xem xét kỹ hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử. Ví dụ, vào tháng Năm năm nay, Visa đã đăng ký bằng sáng chế cho việc tạo ra một loại tiền tệ kỹ thuật số của F ..