Các ngân hàng Ý đã sẵn sàng để bắt đầu thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số

Đại diện Hiệp hội các ngân hàng Ý (ABI) (bao gồm hơn 700 tổ chức tài chính) tuyên bố sẵn sàng đóng góp cho chương trình ECB liên quan đến việc phát triển CBDC tiền kỹ thuật số.

Khuyến nghị của ECB

Các thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Ngân hàng Ý năm ngoái đã tập hợp một nhóm làm việc thích hợp chịu trách nhiệm về sáng kiến ​​này. Kể từ đó, các chuyên gia đã phát triển mười khuyến nghị cho ECB.

Nguyên tắc cơ bản của ABI

Đại diện của hiệp hội nhấn mạnh rằng trong quá trình tạo ra các khuyến nghị này, họ được hướng dẫn bởi các yêu cầu chính của các cơ quan quản lý, và cũng đã tính đến vấn đề duy trì sự ổn định tiền tệ.
ABI tin rằng tiền điện tử nhà nước kỹ thuật số CBDC sẽ có thể biến đổi hệ thống ngân hàng hiện tại thông qua việc giới thiệu phân cấp và công nghệ blockchain.

Một loại tiền kỹ thuật số có thể lập trình có khả năng cách mạng hóa các khái niệm về tiền và trao đổi tiền tệ. Việc chuyển đổi này có thể mang lại giá trị gia tăng do sự gia tăng hiệu quả của các quy trình vận hành và quản lý, thông báo cho biết.

ABI hỗ trợ blockchain

Hãy nhớ lại rằng các chuyên gia ABI từ lâu đã chú ý đến công nghệ blockchain và đang nỗ lực triển khai nó trong các quy trình thanh toán liên ngân hàng.