Tại Hoa Kỳ đã ra mắt dịch vụ thanh toán tự động thuế tiền điện tử

Ernst & Young, một công ty tư vấn, đã công bố ra mắt dịch vụ CryptoPrer mới. Ứng dụng giám sát các giao dịch tiền điện tử và điền vào tờ khai thuế ở chế độ tự động.

Luật thuế vẫn chưa hoàn hảo

Công ty đã quyết định phát triển phần mềm này do các vấn đề hiện tại trong luật thuế đối với các hoạt động tiền điện tử. Các quy tắc của pháp luật hiện hành khó có thể được gọi là minh bạch, ngoài ra, khó khăn là thu thập một lịch sử của tất cả các giao dịch.

Ernst & Young đã đơn giản hóa cuộc sống của các thương nhân Mỹ

Nền tảng EY CryptoPrer hoạt động ở định dạng SaaS và cho phép bạn theo dõi các giao dịch trên nhiều trang web tiền điện tử. Kết quả của công việc tính toán phần mềm là tờ khai thuế hoàn thành 9843.

Khách hàng của chúng tôi ngày càng giữ tiền điện tử và giao dịch các tài sản đó. Điều này tạo ra sự cần thiết phải có một sản phẩm sáng tạo để giải quyết những khó khăn gặp phải trong việc khai thuế, Marna Riker, phó chủ tịch của công ty cho biết.