Tín thác tiền điện tử Grayscale nhận được hơn 1 tỷ đô la trong 11 ngày

Grayscale đã cho thấy một kỷ lục tuyệt đối về số tiền huy động được: từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7, quỹ của họ đã nhận được hơn 1 tỷ đô la đầu tư.

Thông tin này đến từ đâu?

Các thông tin liên quan xuất hiện trên trang chính thức của công ty Grayscale trên mạng xã hội Twitter.

https://twitter.com/GrayscaleInvest/status/1288220530382954496 

Đầu tư vào số

Đúng như dự đoán, ủy thác BTC được bổ sung nhiều nhất, các khoản đầu tư vào nó lên tới 782 triệu đô la, ở vị trí thứ hai, nhưng với biên độ lớn là ủy thác ETH với chỉ số là 174 triệu đô la, 12,7 triệu đô la đã được chuyển vào quỹ ETC và 6 đô la LTC, 7 triệu

Tình trạng chung của công ty

Tổng vốn đầu tư của tất cả các quỹ của công ty đã vượt quá 5,1 tỷ đô la và Grayscale chỉ đang bắt kịp tốc độ. Kỷ lục tăng vốn trước đó là 900 triệu đô la trong quý hai.