Dịch vụ taxi Trung Quốc sẽ bắt đầu chấp nhận nhân dân tệ kỹ thuật số

Didi, một ứng dụng đặt xe taxi phổ biến ở Trung Quốc, có thể là công ty đầu tiên ở nước này làm việc với tiền điện tử thuộc sở hữu nhà nước, BlocksBridge Consulting báo cáo. Thông điệp đề cập đến đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đang được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát triển.

Thông tin nội bộ

Công ty tư vấn đã thu hút sự chú ý đến thực tế là không có xác nhận chính thức từ Didi, nhưng những tin tức này sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

Khi nào Ngân hàng Trung ương sẽ phát hành tiền điện tử?

Theo thông tin từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Ghana, việc phát triển, tiêu chuẩn hóa và thử nghiệm các chức năng của đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số đã được hoàn thành, nhưng còn quá sớm để nói về sự ra mắt sắp tới của tiền điện tử.