Tin đồn: Coinbase sắp bước vào thị trường chứng khoán

Khi được biết đến, Coinbase, công ty tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đang bắt đầu chuẩn bị cho vấn đề phát hành cổ phiếu của chính mình trên thị trường truyền thống.

IPO hay niêm yết trực tiếp?

Theo báo cáo tin tức về tiền điện tử có thẩm quyền, sự kiện này có thể sẽ diễn ra trước cuối năm nay. Mặc dù theo một số nguồn tin, Coinbase sẽ không tiến hành IPO cổ điển, nhưng muốn tham gia vào thị trường bằng cách sử dụng danh sách trực tiếp.

Danh sách trực tiếp là gì?

Nói một cách đơn giản hơn, niêm yết trực tiếp ngụ ý rằng các cổ đông sẽ có thể giao dịch ngay lập tức tài sản của họ mà không cần thời gian chặn như với IPO. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng phương pháp này không liên quan đến việc gây quỹ mới.

Dự kiến ​​vốn hóa Coinbase

Hãy nhớ lại rằng vào mùa thu năm 2018, vào cuối vòng tài chính cực đoan, Coinbase được ước tính trị giá 8 tỷ đô la.