Người dùng Binance của Ukraine giờ đây có thể gửi / rút tiền trực tiếp

Đại diện của Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã tuyên bố kết nối một cơ hội mới cho cư dân Ukraine, giờ đây họ sẽ có thể bổ sung tài khoản của họ và đưa ra kết luận trực tiếp bằng đồng euro.

Chi tiết kỹ thuật

Sự đổi mới này đã trở nên khả dụng nhờ sự kết nối của một cổng fiat khác SantaraPay. Chức năng này có thể được sử dụng bởi tất cả những người Ukraine có Visa hoặc Mastercard.

Bình luận quản lý hàng đầu của Binance

Theo giám đốc của Binance tại Ukraine, Gleb Kostarev, các giao dịch này sẽ được thực hiện trong vòng vài giây và hoa hồng sẽ là 1% theo bất kỳ hướng nào