Huobi hợp tác với BCB Group

BCB Group, một cổng fiat cho thanh toán tiền điện tử, đã tham gia vào quan hệ đối tác cùng có lợi với Huobi. Giờ đây, người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử sẽ có thể gửi tiền pháp định đến các đối tác qua BLINC trong thời gian thực, bảy ngày một tuần

Đối tác mới của Huobi rất nổi tiếng tại thị trường Châu Âu. Nó đã trở nên phổ biến với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ được quản lý cho các công ty tiền điện tử muốn thâm nhập thị trường châu Âu.

Việc hợp tác với BCB sẽ cho phép Huobi thành lập một ngân hàng OTC và quản lý tốt hơn các luồng ngoại hối. Nó sẽ có thể làm việc trong mạng giải quyết tức thì BLINC. Điều này mang lại cho khách hàng của cả hai công ty cơ hội thực hiện các giao dịch OTC với tốc độ cực nhanh.

Sự hợp tác với BCB sẽ tối ưu hóa một số dịch vụ cho khách hàng châu Âu của sàn giao dịch tiền điện tử. Huobi sẽ có thể tăng tốc độ và cung cấp cho khách hàng một dịch vụ tiện lợi và có lợi.

Tồn tại hay không tồn tại