Ngân hàng DBS ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng DBS (DBS), ngân hàng lớn nhất ở Singapore, triển khai các giao dịch tiền fiat được máy tính hóa (kỹ thuật số), cho phép người dùng thương mại và tư nhân trao đổi tiền tệ kỹ thuật số lấy các loại tiền fiat khác nhau.

Sàn giao dịch kỹ thuật số DBS dự định bắt đầu với bốn loại tiền kỹ thuật số chính: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) so với bốn loại tiền tệ quốc gia của Singapore (SGD), Hoa Kỳ (USD), đô la Hồng Kông (HKD) ), Nhật Bản (JPY).

Trang web của Tập đoàn DBS cho biết: Tài sản kỹ thuật số được kỳ vọng là tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số. Nhờ Sàn giao dịch kỹ thuật số DBS, được hỗ trợ bởi Ngân hàng DBS, các công ty và nhà đầu tư có cơ hội tích hợp vào hệ sinh thái kỹ thuật số để có các giải pháp tiếp cận và sử dụng các cơ hội tuyệt vời của thị trường tư nhân và tiền điện tử.

Sàn giao dịch tiền điện tử Sàn giao dịch kỹ thuật số DBS do Ngân hàng DBS điều hành và được hỗ trợ bởi Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS). Cung cấp khả năng chuyển đổi tiền tệ fiat tiêu chuẩn thành bốn loại tiền điện tử chính có sẵn để sử dụng: BTC, BCH, ETH và XRP.

Sàn giao dịch kỹ thuật số DBG tuyên bố sự đổi mới không nhắm vào các nhà đầu cơ bán lẻ. Người dùng cá nhân chỉ có thể truy cập sàn giao dịch khi có sự giới thiệu của các thành viên.

Sàn giao dịch kỹ thuật số DBS không lưu trữ tài sản tiền điện tử

Hầu hết các sàn giao dịch kỹ thuật số hiện đại đều lưu trữ tài sản của người dùng tại cơ sở của họ. Ngược lại, Sàn giao dịch kỹ thuật số DBS không lưu trữ bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Ngược lại, tất cả tài sản kỹ thuật số của người dùng được lưu trữ trong Ngân hàng DBS, ngân hàng được biết đến rộng rãi với các dịch vụ lưu ký. Tổ chức lưu trữ được thiết kế để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của người dùng.

Một đặc điểm khác biệt của dịch vụ giám sát, người dùng không có toàn quyền kiểm soát tài sản thuộc về mình, vì người giám sát (nhà điều hành) có quyền truy cập vào khóa riêng của bạn. Dịch vụ này đơn giản hóa việc tương tác với các công cụ trao đổi khác và có lợi khi thực hiện các giao dịch, do không có hoa hồng nội bộ.

Đừng quên về những bất lợi của dịch vụ giám sát, quyền truy cập của nhà điều hành vào quỹ của người dùng và rủi ro mất mát của họ do bị hack, fork, theo quyết định của nhà nước hoặc cơ quan lập pháp. Thiếu quyền truy cập vào tài sản của bạn trong thời gian bảo trì. 

Mặc dù sự phát triển của các dịch vụ được cung cấp, nhằm mục đích mở rộng và tạo điều kiện cho chức năng. Sự lựa chọn chỉ là của bạn.