Coinbase giới thiệu Chương trình tiền gửi thưởng DAI mới

Đại diện của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất đã cung cấp cho những người nắm giữ DAI stablecoin để kiếm 2% mỗi năm.

Thông tin này đến từ đâu?

Các thông tin liên quan xuất hiện trên trang chính thức của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase trên mạng xã hội Twitter.

https://twitter.com/coinbase/status/1288528011038461952 

Ai có thể sử dụng nó?

Ưu đãi này không chỉ dành cho cư dân Hoa Kỳ, mà còn cho cư dân Tây Ban Nha, Anh, Úc, Pháp và Hà Lan.

Điều khoản chương trình phần thưởng DAI

Để nhận được phần thưởng, khách hàng cần đặt cọc 1 ĐẠI. Ở giai đoạn ban đầu, tiền lãi sẽ được tính cứ sau năm ngày, sau đó họ sẽ đến mỗi ngày.