Thứ Hai Đen Thiết lập kỷ lục trên Coinbase và Binance

Cả hai trang web đã phá kỷ lục về khối lượng giao dịch mặc dù giá trị của BTC đã giảm đáng kể

Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase là 9,56 tỷ đô la. Con số này là 57,9% so với mức tối đa trước đó được thiết lập vào ngày 01/07/2021.

 

 

Trên Binance, khối lượng giao dịch trong cùng ngày đạt mức cao kỷ lục 30,66 tỷ USD, cao hơn 38% so với mức cao trước đó là 22,1 tỷ USD, cũng được thiết lập vào ngày 01/07/2021.