BitMEX đã trở thành một thiên thần kinh doanh cho sàn giao dịch tiền điện tử VALR

Công ty trao đổi tiền điện tử khởi động VALR, hoạt động dưới quyền tài phán của Cộng hòa Nam Phi, đã thu hút được 3,4 triệu đô la. Nhà đầu tư chính là công ty con của nhà khai thác lớn BitMEX.

Thông tin này đến từ đâu?

Các thông tin liên quan xuất hiện trên trang chính thức của sàn giao dịch tiền điện tử VALR trên mạng xã hội Twitter.

https://twitter.com/VALRdotcom/status/1285453726078164994 

Ai đầu tư?

Ngoài BitMEX, cựu giám đốc điều hành của một nền tảng tiền điện tử khá lớn ở Nam Phi, Ngân hàng Quốc gia đầu tiên, Michael Jordan, cũng như Bittrex đã tham gia tài trợ.

Kế hoạch và thành tích của VALR

Số tiền gây quỹ sẽ được sử dụng để tăng số lượng nhân viên và mở rộng địa lý ảnh hưởng của công ty. Theo đại diện của VALR, hiện tại cơ sở người dùng của họ là 40 nghìn khách hàng.