JGN là nhà sản xuất cơ sở hạ tầng DeFi và DAO

JGN, nhà sản xuất cơ sở hạ tầng DeFi và DAO thế hệ tiếp theo, đã nhận được khoản đầu tư chiến lược từ Bisheng Capital.
Bisheng Capital đã công bố khoản đầu tư của mình vào Juggernaut (JGN) hôm nay, theo các nguồn tin chính thức. JGN là một nền tảng phân phối các dẫn xuất tổng hợp có thể tùy chỉnh sẽ xây dựng các khuôn khổ DEFI và DAO thế hệ tiếp theo. JGN đang giúp các doanh nghiệp blockchain và các doanh nghiệp truyền thống tạo ra các mô hình kinh doanh mới phi tập trung và hiệu quả hơn bằng cách triển khai các phương pháp mô-đun DeFi sáng tạo và các Tổ chức tự trị phân tán (DAO). Bitrise Capital (BRC) chuyên đầu tư vào blockchain và tuân theo ba chiến lược: đầu tư toàn cầu, đầu tư quan trọng và đầu tư cơ sở hạ tầng.