Vốn hóa tài chính phi tập trung (DeFi) vượt quá 4 tỷ đô la

Tổng số tiền đã bị đóng băng trong Tài chính phi tập trung (DeFi) đã vượt qua mốc tâm lý trị giá 4 tỷ đô la.

Maker là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi

Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, nhà lãnh đạo là dự án Maker, chiếm gần một phần ba toàn bộ vốn hóa của ngành.

Ba nhà lãnh đạo về số lượng

Chính xác hơn, vốn hóa của Maker là 1,23 tỷ đô la. Hợp chất ở vị trí thứ hai với biên độ rất lớn với chỉ số 707,5 triệu đô la, và đồng được chuyển đến Synthetix - 506,3 triệu đô la.

Đổi mới Synthetix

Ngoài ra, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng nền tảng phái sinh Synthetix đã chuyển sang mô hình quản lý phi tập trung.