Năng lượng phi tập trung sẽ thúc đẩy DeFi hơn nữa

Năng lượng phi tập trung DeEn nên trở thành một phần của ngành tài chính phi tập trung khi nó sử dụng các hợp đồng thông minh DAPP và Ethereum.

Nhà cung cấp điện độc lập

Vào ngày 31 tháng 7, công ty khởi nghiệp blockchain Lition có trụ sở tại Berlin đã phát hành một bài viết nhấn mạnh tác động của các ứng dụng DeEn đối với sự phát triển trong tương lai của ngành tài chính phi tập trung DeFi. Dịch vụ DeEn hoạt động theo nguyên tắc giống như Ứng dụng DeFi, cho phép người tiêu dùng chọn nhà cung cấp điện của riêng họ cho nhu cầu của họ.

DeEn sẽ phát triển các nhà máy điện sinh thái

Tương tự như DeFi, các dịch vụ năng lượng phi tập trung là một mạng P2P ngang hàng, nơi người tiêu dùng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ, bỏ qua các trung gian không cần thiết, như trong ngành năng lượng truyền thống. Do đó, người tiêu dùng có thể kiểm soát loại hình sản xuất điện tiêu thụ và thay đổi nhà cung cấp bất cứ lúc nào.

Ví dụ, Lition đã trích dẫn dịch vụ của riêng họ: mạng ngang hàng không qua trung gian, trong đó hợp đồng thông minh và blockchain cho phép người tiêu dùng có được năng lượng phải chăng từ các nguồn tái tạo trong khi chăm sóc môi trường.

DeEn phải cung cấp một thị trường tài chính phi tập trung

Hệ sinh thái DeFi tiếp tục đạt được sức hút với một thị trường ngày càng mở rộng và mở rộng. Theo đó, một số lượng lớn các ứng dụng, mạng blockchain và dịch vụ yêu cầu một lượng điện lớn, các nguồn không thể theo dõi tại thời điểm này. Để phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp, cần phải đưa DeEn ra khỏi sự kiểm soát của nhà nước, làm cho chúng thực sự phi tập trung, theo Lition.

Lưu ý rằng Liên minh châu Âu sẽ hoàn toàn chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2050, chủ yếu sử dụng các nhà máy năng lượng mặt trời và năng lượng gió.