Lỗ hổng bảo mật trên iOS cho phép lấy cắp dữ liệu

Hệ điều hành iOS dễ bị lưu trữ dữ liệu trao đổi.

Lỗ hổng 'Mail' trên iOS cho phép tin tặc đánh cắp dữ liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân được sử dụng trong quá trình đăng ký, bao gồm cả trên các trang web trao đổi tiền điện tử. Công ty bảo mật mạng ZecOps đã báo cáo một lỗ hổng trong hệ điều hành iOS. 

Một lỗ hổng trong ứng dụng email có thể cho phép truy cập email thông qua các nhà cung cấp khác nhau. Thiết bị có thể được truy cập thông qua các email có tệp đính kèm đặc biệt được gửi qua e-mail. Lưu ý rằng có thể kích hoạt chương trình độc hại ngay cả trước khi thông báo được tải xuống đầy đủ. Khi tiêu thụ một lượng lớn bộ nhớ của iPhone hoặc iPad, vi-rút sẽ gây ra sự cố hệ thống trong thời gian ngắn. 

Những kẻ tấn công sử dụng "lỗ hổng" trong hệ điều hành iOS giành được quyền truy cập vào thiết bị. Và nhờ vào lỗ hổng này, đánh cắp ảnh và tệp phương tiện, thông tin liên hệ, chỉnh sửa và xóa thư người dùng, lấy thông tin về dữ liệu được sử dụng khi đăng ký trên trang web trao đổi tiền điện tử.

ZecOps tuyên bố rằng vấn đề này đã tồn tại từ năm 2012, bắt đầu với Apple iOS 6. Lỗ hổng cũng được xác định trong hệ điều hành iOS 11, 12 và 13. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến cư dân Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Âu và cư dân các khu vực khác ...

Apple đã được thông báo về một lỗ hổng. Bằng cách thực hiện các biện pháp khẩn cấp, chúng tôi đã có thể loại bỏ một phần lỗ hổng. Apple đã đưa ra khuyến nghị khuyên chủ sở hữu thiết bị Apple cài đặt iOS cập nhật, tắt tải dữ liệu tự động bằng phương pháp đẩy trong menu Mã hóa và tài khoản, chuyển sang ứng dụng email thay thế và tất nhiên là thay đổi mật khẩu.