Trang trại khai thác mỏ Clandestine ở Kyrgyzstan cải trang thành xưởng may

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát Kyrgyzstan cùng với đại diện của công ty năng lượng Severelectro đã phát hiện ra một trang trại khai thác bí mật khác, hoạt động trong một trong những xưởng của một doanh nghiệp may mặc.

Một trang trại khai thác hầm lò khác

Lần này, cơ sở với các thiết bị khai thác tiền điện tử được đặt tại thủ đô của Cộng hòa Bishkek dọc theo Phố Bayalinov. Kể từ năm 2020, chủ sở hữu của các cơ sở đã không cho phép các thanh tra từ nhà cung cấp điện vào lãnh thổ. Tính đến mức tiêu thụ năng lượng tăng gấp nhiều lần, Severelectro đã đưa ra kết luận về vị trí có thể có của các trang trại khai thác trong khuôn viên.

Gần 200 thợ mỏ chưa đăng ký

Kết quả của cuộc kiểm tra vào ngày 7 tháng 8, các nhân viên thực thi pháp luật đã tìm thấy 187 thiết bị hoạt động để khai thác. Về thực trạng trộm cắp điện và các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, một cuộc kiểm toán đã bắt đầu.