Đức đóng cửa trang web DarkMarket

Các nhà chức trách Đức đã đóng cửa thị trường, nơi có hơn 320 nghìn giao dịch được thực hiện. Khách hàng của Darknet đã chuyển hơn 4,65 nghìn BTC và 12,8 nghìn XMR cho nhau

Thông tin được đưa ra có liên quan đến các nhà chức trách Đức , họ đã thông báo bắt giữ một công dân Úc 34 tuổi chịu trách nhiệm về các hoạt động của DarkMarket.

Trên trang darknet này, ma túy, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và các sản phẩm bất hợp pháp khác đã được buôn bán. Tất cả các giao dịch trên thị trường đều được thực hiện bằng tiền điện tử.

Trong toàn bộ thời gian tồn tại, doanh thu giao dịch của trang lên tới 170 triệu USD. Nó được liệt kê là thị trường darknet lớn nhất trong 3 tháng cho đến khi nó bị đóng cửa.

Cuộc điều tra do lực lượng Europol thực hiện. Các quan chức thực thi pháp luật từ Đan Mạch, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Anh và Ukraine đã làm việc cùng với đại diện của Đức. FBA, DEA và IRS đã đóng một vai trò quyết định trong việc điều tra tội phạm.