Các quỹ tiền điện tử Grayscale đã báo cáo trong quý hai năm 2020: những con số thật đáng kinh ngạc

Đối với Đầu tư Grayscale, quý thứ hai là thành công nhất trong lịch sử. Thực tế là các quỹ tiền điện tử của cô đã thu hút được số tiền đầu tư kỷ lục với tổng trị giá 905,8 triệu đô la.

Thông tin này đến từ đâu?
Dữ liệu liên quan xuất hiện trên trang chính thức của Grayscale Investments trên mạng xã hội Twitter.

 

https://twitter.com/GrayscaleInvest/status/1283386342148386816

Quý thứ hai về số lượng

Cần lưu ý rằng con số này là gần gấp đôi mức tối đa trước đó. Lần trước, kỷ lục là 503 triệu đô la. Nếu bạn nhìn vào mức tăng vốn hàng tuần, nó trung bình là 69,7 triệu đô la, trong đó 57,8 triệu đô la đến từ Ủy ban Bitcoin Grayscale.Sự gia tăng mức độ phổ biến của Ethereum Grayscale

Ngoài ra, đại diện công ty đã xác nhận sự quan tâm ngày càng tăng đối với quỹ tiền điện tử của họ liên quan đến Ethereum. Nó chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư.