Người dùng BitGo có thể giao dịch trực tiếp từ ví lạnh

Một trong những nhà cung cấp giải pháp lưu ký lớn nhất cho các nhà đầu tư tổ chức, BitGo đã chính thức xác nhận việc ra mắt nền tảng mới. Với sự giúp đỡ của nó, người dùng sẽ có thể thực hiện tất cả các hoạt động giao dịch trực tiếp từ ví lạnh.

BitGo Prime Step Hướng tới trở thành một nhà môi giới chính

Nền tảng mới được gọi là BitGo Prime. Theo đại diện công ty, đây là nền tảng duy nhất trong ngành cung cấp dịch vụ giao dịch, cho vay và lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Sự ra mắt của BitGo Prime đưa công ty đến gần hơn với mục tiêu ấp ủ của mình - trở thành một nhà môi giới chính.

Khách hàng ẩn danh

Thông qua BitGo Prime, khách hàng có thể giao dịch tiền kỹ thuật số trực tiếp từ ví lạnh của họ. Vì sự an toàn và tuân thủ pháp luật của họ, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm - BitGo Custody. Và với thực tế rằng BitGo Prime sẽ là trung gian duy nhất trong các giao dịch, người dùng sẽ có thể duy trì tính ẩn danh tuyệt đối.

Giới hạn chính của BitGo

Ở giai đoạn ban đầu của nền tảng, một số hạn chế sẽ được áp dụng. Thực tế là các dịch vụ giao dịch sẽ chỉ khả dụng cho những người dùng có tài khoản được bảo đảm hoàn toàn bằng tiền gửi. Nhưng trong tương lai điều này nên được quyết định thông qua việc cho vay.

Giao dịch tương lai tiền điện tử tăng 300%. Các nhà phân tích Oxford tin rằng các nhà đầu tư đang tích cực chuyển sang thị trường tiền điện tử