Các quan chức Tứ Xuyên để giúp đỡ các thợ mỏ bitcoin

Như đã biết gần đây, chính quyền thủ đô khai thác bitcoin thế giới, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp về chương trình nghị sự trong đó là vấn đề thúc đẩy các hoạt động liên quan đến khai thác BTC.

Theo các quan chức địa phương, việc kinh doanh khai thác sẽ làm giảm bớt những thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 gây ra và giúp tiêu thụ thủy điện dư thừa trong mùa mưa.

Các nhà chức trách sẽ đẩy nhanh việc xây dựng công viên cho người tiêu dùng thủy điện. Sáng kiến ​​này sẽ giúp các doanh nhân tận dụng tối đa lãnh thổ địa phương.