Nhà sản xuất khai thác Ebang sẽ gây quỹ nhiều hơn cho IPO

Nhà sản xuất thiết bị mạng Ebang đã thực hiện các điều chỉnh đối với tài liệu cho ưu đãi trao đổi ban đầu.

Thèm ăn

Tuyên bố mới phản ánh các kế hoạch vốn hóa tham vọng hơn của công ty. Nếu ban đầu nó được lên kế hoạch thu 100 triệu đô la Mỹ tại Ebang, thì bây giờ con số này đã tăng thêm 25 triệu đô la.

Nói chính xác hơn về các con số, Ebang sẽ phát hành 19.323.600 cổ phiếu với mức giá từ 4,5 đến 6,5 đô la.

Hoạt động tài chính

Nếu chúng ta nói về báo cáo tài chính của Ebang, thì mọi thứ không phải là màu hồng: ví dụ, trong quý đầu tiên của năm 2020, công ty đã mất 2,5 triệu đô la. Đồng thời, điều quan trọng là phải hiểu rằng tổng doanh thu tăng (so với cùng kỳ năm 2019) 6,1% và lên tới 6,4 triệu đô la.

Lãnh đạo lạc quan

Đại diện của Startup tự tin vào sự thành công của doanh nghiệp của họ, vì có một xu hướng tích cực trên thị trường tiền điện tử.