Thiết bị khai thác bắt đầu được tích cực nhập khẩu vào Abkhazia

Trong nửa đầu năm nay, thiết bị mạng trị giá 84 triệu rúp đã được nhập khẩu vào lãnh thổ của một nền giáo dục chính trị được công nhận một phần, Cộng hòa Abkhazia.

Dữ liệu trong sáu tháng đầu năm 2020

Theo dịch vụ biên giới, 10 lô hàng với tổng số 42 triệu rúp đã được nhập khẩu dưới dạng nhập khẩu tạm thời và 73 lô hàng khác cho cùng số lượng đã được nhập khẩu.

Dữ liệu cho năm 2019

Điều đáng chú ý là trong toàn bộ năm 2019, chỉ có 23 lô hàng thiết bị mạng được nhập khẩu vào lãnh thổ Abkhazia, ước tính trị giá 37,4 triệu rúp.

Vô lý lập pháp

Điều quan trọng cần lưu ý là tại Abkhazia, việc khai thác tiền kỹ thuật số đã bị cấm kể từ tháng 12 năm 2018, nhưng việc nhập khẩu thiết bị khai thác không bị cấm theo luật. Đó là, bạn có thể nhập, nhưng không sử dụng.