Tiện ích Gemini đã có sẵn trong phiên bản mới của Brave

Nhóm các nhà phát triển của trình duyệt riêng mới Brave đã thêm một tiện ích mới cho trao đổi tiền điện tử Gemini.

Nó dùng để làm gì?

Với sự giúp đỡ của nó, người dùng sẽ có thể lưu trữ tài sản kỹ thuật số của họ và giao dịch chúng trên sàn giao dịch Winkvoss Brothers nổi tiếng.

 
https://twitter.com/brave/status/1283433320844386304

Nó có sẵn ở đâu?

Tiện ích này có sẵn trong phiên bản mới của trình duyệt Nightly, được thiết kế cho các nhà phát triển và người thử nghiệm beta.

Làm thế nào để tôi mở nó?

Để truy cập tiện ích, bạn cần mở một tab mới và tiện ích Gemini sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải, trong đó bạn có thể nhanh chóng và thuận tiện quản lý tài sản tiền điện tử của mình.