Ở một thị trấn khác ở Thụy Sĩ, giờ bạn có thể trả tiền điện tử

Chính quyền địa phương của Zermatt, một thị trấn nhỏ ở miền nam Thụy Sĩ, cho phép cư dân của họ nộp thuế thông qua bitcoin.

https://twitter.com/BitcoinSuisseAG/status/1222459613758525441 

Về mặt kỹ thuật, các khoản thanh toán như vậy sẽ được thực hiện với sự trợ giúp của Bitcoin Suisse, công ty đã hoạt động trên thị trường từ năm 2013. Đạo luật điều chỉnh có liên quan đã được phê duyệt tại thành phố địa phương, nhưng để nộp thuế bằng tiền điện tử, cư dân sẽ cần nộp đơn cho cơ quan thuế địa phương. Tiền nhận được sẽ được chuyển đổi thành tiền quốc gia và được chuyển vào tài khoản nhà nước.

Hãy nhớ lại rằng chúng tôi đã viết trước đó rằng tại Bermuda, giờ đây bạn có thể trả thuế bằng tiền điện tử. Nếu bạn muốn luôn biết về những phát triển mới nhất trong thế giới tiền điện tử và ngành công nghiệp blockchain, thì hãy theo dõi các cập nhật trên trang web TheCoinShark.