Startup Zap đã nhận được khoản đầu tư với số tiền 3,5 triệu đô la

Zap cho biết họ đã huy động được 3,5 triệu đô la trong vòng tài trợ đầu tiên.

Thông tin này đến từ đâu?

Thông tin này đã được công bố trên trang chính thức của Zap trên mạng xã hội Twitter.

 

https://twitter.com/JackMallers/status/1283872661324455937

Ai đầu tư?

Các nhà đầu tư chính là Morgan Creek Digital và một quỹ lớn Green Oaks Capital. Đại diện của công ty khởi nghiệp tiền điện tử cho biết họ sẽ chi số tiền này cho việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về

Hãy nhớ lại rằng công cụ khởi động tiền điện tử mà Zap phát triển ví dựa trên giao thức Lightning Network, điều này giúp giảm đáng kể thời gian xác nhận giao dịch và cũng giảm chi phí hoa hồng.