Công ty tư vấn lớn nhất Nhật Bản bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử

Sự hợp tác giữa công ty tư vấn Nhật Bản Nomura Research Institute (NRI) và Đơn vị tình báo đã dẫn đến việc ra mắt một chỉ số tiền điện tử được giao dịch.

Nền tảng mới lấy dữ liệu từ MV Index Solutions (MVIS) và CryptoCompare. Nó có thể phục vụ không chỉ các tổ chức tài chính Nhật Bản, mà cả các công ty toàn cầu. Chỉ số này dựa trên năm loại tiền điện tử: BTC, BCH, ETH, LTC và XRP, được cân bằng lại cứ sau 30 ngày.

Nhu cầu cao từ các nhà đầu tư tổ chức góp phần phát triển các quỹ tài sản tiền điện tử. Akihiro Nimi, người đứng đầu Đơn vị tình báo cho biết, các sản phẩm đa dạng tốt như quỹ chỉ số rất hấp dẫn như các khoản đầu tư thay thế.

Hãy nhớ lại rằng chúng tôi đã viết trước đó rằng Binance sẽ giới hạn quyền truy cập vào trao đổi cho người dùng từ Nhật Bản. Nếu bạn muốn luôn biết về những phát triển mới nhất trong thế giới tiền điện tử và ngành công nghiệp blockchain, thì hãy theo dõi các cập nhật trên trang web TheCoinShark.