EY ra mắt Token và Dịch vụ phân tích hợp đồng thông minh

Ernst & Young (EY), một công ty kiểm toán và tư vấn có trụ sở tại Vương quốc Anh, là một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Công ty tư vấn Ernst & Young (EY) đã tung ra phiên bản thử nghiệm beta của mã thông báo và dịch vụ phân tích hợp đồng thông minh.

Mục đích của thử nghiệm là xác định các rủi ro khác nhau, kiểm tra chất lượng của mã và tính hiệu quả của chức năng của mã. Trong thời gian thử nghiệm, nền tảng sẽ phân tích các hợp đồng thông minh. Nền tảng này sẽ chỉ phân tích các hợp đồng thông minh được viết bằng ngôn ngữ lập trình dành riêng cho miền của các hợp đồng Solidity tự thực hiện cho nền tảng Ethereum, theo tiêu chuẩn ERC-20.

Mục đích của nền tảng là phân tích và theo dõi các thay đổi đối với mã theo hợp đồng thông minh. Nó cũng có nghĩa là để giúp khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty thích ứng với các tiêu chuẩn pháp lý quy định của nước sở tại.

Về mã thông báo, nền tảng giả định khả năng căng thẳng các mã thông báo thử nghiệm. Mục đích của việc này là để kiểm tra chức năng của nó và xác định các sai sót có thể xảy ra.

Paul Brody, người đứng đầu mảng đổi mới toàn cầu và blockchain của Ernst & Young, đã tuyên bố trước đó:

“Khách hàng của công ty đang ngày càng sử dụng mã phần mềm để quản lý các khoản đầu tư và các quy trình kinh doanh quan trọng của họ”.

'' Để bảo vệ khách hàng của mình, chúng tôi không bao giờ phát hành hệ thống CNTT của công ty mà không có công cụ chống vi-rút. Brody nhấn mạnh rằng điều này cũng đúng đối với các blockchain. Trước khi chúng tôi có thể cung cấp giải pháp cho công ty, trước tiên chúng tôi phải thử nghiệm các mã thông báo và hợp đồng thông minh. ''

 

Dịch vụ mới đang được tích hợp vào Ernst & Young Blockchain Analyzer, có nhiệm vụ thu thập và phân tích dữ liệu về các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng blockchain để cung cấp các báo cáo và kiểm toán tài chính. Phiên bản beta của dịch vụ Trình phân tích chuỗi khối cung cấp sự gia tăng số lượng các giao thức được hỗ trợ, bao gồm các chuỗi khối đóng, cũng như cung cấp khả năng sử dụng các giao thức không có kiến ​​thức để phân tích giao dịch.