Dex không thể thay thế Cex

Jiang Zhuoer: Dex không thể thay thế Cex vì TPS quá thấp và việc khai thác thanh khoản sẽ làm giảm độ trượt giao dịch.
Giám đốc điều hành của Lebit Mining Pool, Jiang Zhuoer, cho biết trong một bình luận rằng giai đoạn tài trợ của Dex đã kết thúc và sẽ quay trở lại nơi đáng lẽ. Là một bổ sung cho Cex, nó sẽ chiếm lĩnh thị trường cho một số lượng lớn các mã thông báo nhỏ.
Dex không thể thay thế Cex vì TPS (giao dịch trên giây) quá thấp và phí xử lý quá cao, đây là một bất lợi cho Dex và Dex phải sử dụng thủ thuật thanh khoản để giảm trượt giao dịch. Đây được coi là một động thái xấu vì nông dân (nhà cung cấp thanh khoản) sử dụng AMM và các phương pháp khác để cung cấp thanh khoản và họ sẽ tiếp tục chịu lỗ do biến động.
Điều quan trọng nhất trên thế giới là nguyên tắc bảo tồn. Không bao giờ có bữa trưa miễn phí. Đối với mọi mặt hàng được lấy ra khỏi kệ, cuối cùng bạn cần phải trả tiền. Nếu "A" không trả, thì "B" sẽ trả. Về cơ bản, đây vẫn là một nồi không đủ TPS. Bản chất của khai thác lỏng là người nông dân phải chịu khoản lỗ do trượt giá mà người dùng phải gánh chịu ban đầu. Do đó, mã thông báo Dex phải được phân phối giữa các nông dân để bù đắp cho những tổn thất tạm thời của họ.
Điều quan trọng nhất trên thế giới là định luật bảo toàn. Tiền có thể được tạo ra từ con số không, nhưng của cải thì không.