Deutsche Bank cho biết: CBDC - Cần Kiểm tra Thực tế

Báo cáo của Deutsche Bank cho biết: CBDC - Cần Kiểm tra Thực tế.
Một báo cáo của văn phòng đầu tư chính của Deutsche Bank Wealth Management (CIO) nói rằng trước khi thảo luận về việc sử dụng và áp dụng rộng rãi các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), thực tế cần phải được kiểm tra.
Bước đầu tiên là giải quyết một số vấn đề lớn liên quan đến nhau. Và có rất nhiều thách thức liên quan đến việc thực hiện CBDC. Đầu tiên, làm thế nào để đảm bảo tính tương thích của chúng với cơ sở hạ tầng và quy trình hiện có. Vấn đề thực tế hơn là CBDC vẫn chưa trải qua thử nghiệm thực nghiệm rộng rãi và vẫn chưa rõ tác động của nó đối với thị trường vốn trong ngắn hạn cũng như độ tin cậy của hệ thống trong trường hợp thị trường xảy ra khủng hoảng hoặc sụp đổ. Công cụ xử lý dữ liệu dựa trên blockchain và tốc độ giao dịch chưa được chứng minh là đủ mạnh để triển khai quy mô lớn. Lý do CBDC chưa được thực hiện trên quy mô lớn là do không rõ điều gì sẽ xảy ra khi CBDC hoạt động với hệ thống tiền tệ truyền thống.

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội: LinkedIn | Twitter | Điện tín | Facebook