Các giao dịch được mã hóa BitPay thu hút lưu lượng khách hàng mới

Báo cáo: Giao dịch được mã hóa thúc đẩy lưu lượng khách hàng mới đến thương mại điện tử

Một báo cáo BitPay gần đây đã khảo sát bốn người bán từ các công ty khác nhau. Những người được hỏi cho biết trong khi các giao dịch mã hóa chỉ chiếm 0,5-6,5% tổng doanh số thương mại điện tử, các giao dịch mã hóa đã giúp tăng lưu lượng khách hàng mới trung bình 40% trong ba năm qua. Họ cũng tuyên bố rằng một cơ sở khách hàng mới đang chọn sử dụng bitcoin và các loại tiền điện tử khác để thanh toán cho các giao dịch mua trực tuyến. Mặc dù người mua tiền điện tử vẫn phải chịu một phần chi phí tương đối nhỏ, nhưng sự chấp nhận tiền điện tử của họ rất cao và đang tăng lên.

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội: LinkedIn | Twitter | Điện tín | Facebook