Khối lượng Bitcoin đang lưu hành giảm xuống mức tối thiểu trong một năm rưỡi

Khối lượng tiền của Bitcoin tiền điện tử nổi tiếng nhất, đang được lưu hành tự do, đã giảm xuống giá trị thấp nhất trong 19 tháng qua.

Nguồn cung bitcoin trên thị trường tiếp tục giảm

Vào đầu năm, chỉ số này đã tăng 16%, và sau đó giảm cùng giá trị. Trong quá khứ, hiện tượng này đã xảy ra với Bitcoin chỉ hai lần và trong cả hai trường hợp trước sự tăng giá của BTC trong tương lai.

Tình hình hiện tại có nghĩa là những người nắm giữ tiền điện tử thích giữ tiền của họ trong ví hơn là tham gia giao dịch tích cực. Điều tương tự cũng có thể được nói đối với những người khai thác bỏ Bitcoin khai thác trong ví thay vì bán chúng ngay lập tức.

Ít ví hoạt động hơn

Động lực tương tự được quan sát thấy trong số lượng ví bitcoin đang hoạt động. Nếu vào đầu năm người ta có thể quan sát xu hướng tăng, thì bây giờ chỉ số này đang giảm. Điều này đã xảy ra vào năm 2017, trước khi đạt mức cao lịch sử của giá bitcoin, là 20.085 USD mỗi đồng, và cả năm 2019, trước khi bắt đầu thống trị tăng giá trên thị trường.

Có sự tăng trưởng trong tương lai của BTC?

Các chuyên gia nhìn thấy các điều kiện tiên quyết cho sự tăng trưởng nhanh chóng của tiền điện tử đầu tiên lần này cũng vậy.

Nếu nhu cầu về Bitcoin tiếp tục tăng, nhưng không có cách nào để tăng nguồn cung của tài sản này, thì điều này có nghĩa là giá của nó sẽ tăng rất mạnh, chuyên gia mật mã Lin Elden nói.